Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

REJESTRY I EWIDENCJE

1. Ewidencja akt osobowych
2. Księga druków ścisłego zarachowania
3. Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
4. Księga protokołów Rady Pedagogicznej
5. Ewidencja urlopów pracowników niepedagogicznych
6. Rejestr delegacji służbowych
7. Księga ewidencji uczniów
8. Księga absolwentów
9. Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
10. Ewidencja wydanych duplikatów świadectw
11. Rejestr wypadków uczniów
12. Rejestr zarządzeń wewnętrznych
13. Księga kontroli wewnętrznej
14. Rejestr zaświadczeń
15. Książka skarg i wniosków
16. Ewidencja pieczęci i pieczątek
17. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
18. Księga kontroli organów uprawnionych
19. Dziennik korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną
20. Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWA ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego