Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

III Liceum Ogólnokształące im. Marii Konopnickiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-08-30.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-08-30.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

Raport dostępności - data dodania: 2023-09-11 12:56:46

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-30.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-19.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Miłosz Kłobukowski, sekretariat@lmkwloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 2322965. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji nieudostępnionej

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-800 Włocławek, Bechiego 1
Tel.: +48542322965
E-mail:

Dostępność architektoniczna

III Liceum Ogólnokształcące zlokalizowane jest w budynku położonym przy
ul. Stanisława Bechiego 1

Budynek będący siedzibą Liceum jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do siedziby szkoły można dotrzeć, korzystając z komunikacji miejskiej. Osoby niepełnosprawne, poruszające się własnym autem mogą korzystać ze szkolnego parkingu. Przy bocznym wejściu do szkoły znajduje się rampa (podjazd z barierkami) oraz platforma dla wózków inwalidzkich, szerokość drzwi dostosowana jest do wymiarów wózków. W szkole wyznaczony jest specjalny pracownik do obsługi tej platformy. Korytarze budynku są płaskie, bez progów. Budynek posiada cztery kondygnacje na które można dostać się schodami oraz windą osobową przystosowaną do transportu osób na wózkach. W windzie dostępne są informujące głosowe informujące pasażerów o piętrach oraz wyświetlacz przedstawiający aktualną pozycję dźwigu. Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych. Na terenie placówki brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępu do tłumacza migowego.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego